Πώς ρυθμίζω το email μου στο Outlook 2003;

Πώς ρυθμίζω το email μου στο Outlook 2003; 1. Ανοίγεις το Outlook 2003 2. Κλικ στο Tools 3. Κλικ στο Email accounts 4. Κλικ στο Add a new email 5. Κλικ στο Next 6. Επιλογή Account type, μπορείς να ορίσεις…

Πώς ρυθμίζω το email μου στο Outlook 2013;

Πώς ρυθμίζω το email μου στο Outlook 2013; 1. Ανοίγεις το Oulook 2013 2. Κλικ στο File 3. Κλικ στο info 4. Κλικ στο Account 5. Add Account 6. Κλικ στο Manual setup or additional server types 7. Επιλογή για…