Ρύθμιση του windows live mail σε Windows 7

Ρύθμιση του windows live mail σε Windows 7 1. Ανοίγεις πρώτα το πρόγραμμα Windows live mail 2. Στο μενού επιλογών στο πάνω μέρος του προγράμματος, κάνεις κλικ στο ‘Λογαριασμοί‘ και μετά, αμέσως από κάτω, στο ‘Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο‘. 3. Θα εμφανιστεί…